Resevillkor

BTR-resor

Det finstilta som ger dig ökad trygghet


Vad händer om något händer på resan? Våra resevillkor kompletterar

”Allmänna resevillkoren för paketresor” från Konsumentverket, från 2014-09-01.

De är till för att öka din trygghet.


Resegaranti

BTR-konsult AB har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet i enlighet

med resegarantilagen och lagen om paketresor.


Priser

Resenären har att betala resans pris oss tillhanda senast vid den tidpunkt som

framgår av bekräftelsen. Grundpriset vid resor där övernattning ingår avser de

l i 2-bäddsrum om annat ej anges.


Ändring av priset

Inträffar kostnadsökningar för arrangören efter det att avtalet blivit bindande för parterna, får arrangören höja priset för resan med det belopp som motsvarar kostnadshöjningar om dessa beror på ändringar i transportkostnad, hotellavtal, skatter, tullar eller avgifter avseende tjänster som ingår i resan eller ändring i valutakurser som påverkar arrangörens kostnader för resan och som ej gått att förutse. Rätt till höjning enligt ovan föreligger endast om kostnadsökningen överstiger 60 kr. Priset får inte höjas under de sista 20 dagarna före den avtalade avresedagen.


Bokning

Anmälan är bindande när muntlig eller skriftlig beställning gjorts.


Betalning

Anmälningsavgiften betalas omgående till BTR-konsult AB så snart resebekräftelse erhållits eller begäran om detta meddelats till resenären. Slutlikvid ska vara BTR-konsult AB tillhanda senast 30 dagar innan avresa om inget annat anges. Ej erhållen betalning i tid enligt avisering, medför automatiskt annullering. Ev. erlagd anmälningsavgift återbetalas ej. På endagarsresor uttags normalt ingen anmälningsavgift. För teater- & konsertresor och där förbokade arrangemang och biljetter förekommer, se nedan avbeställning punkt 6.


Ombokning

En ombokning eller namnändring är att betrakta som en avbokning av tidigare ingått avtal.


Avbeställningskostnad (om inget annat anges)

1. Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan ska resenären betala anmälningsavgiften som avbokningskostnad.

2. Vid avbeställning därefter, men tidigare än 14 dagar före avresan, ska resenären erlägga 25 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

3. Sker avbeställning därefter, men tidigare än 8 dagar före avresan, ska resenären erlägga 50 % av resans pris, dock lägst anmälningsavgiften.

4. Sker avbeställningen inom 8 dagar före avresan, ska resenären betala hela resans pris.

5. För 1-dagsresor gäller avbeställning senast 3 dagar före avresedagen mot avb. kostnad 150 kronor. Därefter betalar resenären hela resans pris. Teater & konsert, arrangemang mm se nedan punkt 6.

6. På alla resor med extra tillval och som innehåller teater, konsert, specialarrangemang, måltider, sportbiljetter etc tillkommer full kostnad samt ev tillägg för biljetter och arrangemang vid alla avbokningar. Separat avbokningsinfo i bekräftelsen ersätter befintlig. Resa med flyg och kryssningar har separata avbokningsregler. Vid avbeställning tidigare än 30 dagar före avresan skall resenären erlägga anmälningsavgiften i avbokningskostnad.

7. Vid tillfälle då en av ”dubbelrumsgäster” avbokar, uttages alltid enkelrumstillägg för kvarvarande gäst.

8. Avbeställningsskydd 295:-.

Har avbeställningsskydd beställts återbetalas vid sjukdom hela resans belopp förutom avbeställningsskyddet. Läkarintyg krävs som visar att resenärens tillstånd är sådant att resan ej går att genomföra. Bokade teaterbiljetter återbetalas ej.


Pass & Visum

Giltigt pass ska medföras på alla resor utanför Norden. Resenär som ej är svensk medborgare skall anmäla detta vid bokningen. Resenären ansvarar själv för att pass, nödvändiga visa och andra handlingar ordnas och medförs.


Teater och arrangemangsbiljetter/avgifter

Innefattas ej i avbeställningsbestämmelserna enligt allmänna villkor, vilket betyder att kostnad härför ej återbetalas vid avbokning eller av kunden ej genomfört arrangemang.


Hotellinformation

I resans pris ingår del i 2-bäddsrum med dusch/wc där inget annat anges. I mån av tillgång kan enkelrum anskaffas mot pristillägg. 3-bäddsrum kan oftast arrangeras genom extrasäng i 2-bäddsrum. Prisreduktion görs inte för 3-bäddsrum. 2-bäddsrum kan utgöras av s k kombirum eller grand lit. Tillgång till rummet från klockan 15.00 enl. hotellpraxis om annat ej anges för specifik resa.


Vad ingår i priset

I faktarutan på resepresentationen för resp resa anges vad som ingår i priset.


Bussen

Resorna genomförs med moderna helturistbussar utrustade med bl a fällbara stolar, toalett, säkerhetsbälten, luftkonditionering. Reservation för oförutsedda händelser. På kortare resor kan enklare busstyp förekomma.


Raster

Erforderliga stopp och raster genomförs under resan. Bussförare/reseledare anvisar när och var. Bussen låses då besättningen lämnar fordonet. Inga resenärer tillåts att stanna kvar ombord – försäkringsvillkor.


Resenärens ansvar

Resenär har att följa bussförares/reseledares anvisningar och ordningsregler som gäller för resan. Alkoholhaltiga drycker får ej medtagas in i bussen. Störande uppträdande får ej förekomma. Om resenär bryter mot detta kan arrangören häva avtalet på plats, varvid passagerare får lämna fordonet med omedelbar verkan utan rätt att kräva ersättning eller kompensation. Däremot har arrangören rätt att kräva skadestånd för ev försening och olägenhet som kan ha uppstått.


Platsreservation

Speciell plats i bussen kan normalt ej garanteras. Vid ev åksjuka rekommenderas förekommande åksjukemedel. Men är det så att en resenär har speciella önskemål om placering i bussen så försöker vi givetvis vara tillmötesgående så långt det är möjligt. Ange detta i så fall direkt i samband med bokningen.


Specialkost

Resa där kost ingår, kan specialkost anges som önskemål. De flesta matserveringar kan erbjuda specialkost om man säger till i förväg. Dock kan ej garanteras att innehållet stämmer med önskemålet.


Dryck

Ingår normalt ej i resans måltider om ej annat angivas.


Var går jag på

Påstigningsplats och tid finner du på resebeviset. Resenär ska infinna sig på avreseplats senast 15 min innan angiven tid då viss tidsförskjutning kan förekomma.


Bagage

Du ansvarar som resenär för dina tillhörigheter liksom transport av ditt bagage till och från bussen. Allt bagage ska vara märkt med resenärens namn, bostadsort, resmål. Max bagagevikt 20 kg/resenär. Det kan vara svårt att återfå kvarglömda effekter. Vi efterforskar till självkostnad, dock lägst 100:- Upphittat gods lagras 4 dagar. Skador reklameras omedelbart.


Skrymmande bagage

Rullator, rullstol, barnvagn etc kräver godkännande från oss för att få lastas ombord pga platsbrist. Anmäls vid bokning!


In -och urlastning i buss

Bagage får endast lastas och lossas av bussförare/personal. Om resenär lossar eller lastar bagage i bagageluckor och skada eller fellastning av eget eller annan resenärs bagage härav blir följden, har resenären att på eget ansvar och på egen bekostnad fullt ut ersätta skada, förlust, tullbehandlingar och extra transporter som kan uppkomma.


Barnrabatter

På 1-dagsresor finns ev barnrabatt angivet vid varje resa. På flerdagsresor lämnas rabatter om inget annat anges. Fråga vid bokning. Rabatt utgår ej på arrangemang och teaterbiljetter.


Genomförande av resa

Inställande av 1-dagarsresa p g a för få deltagare meddelas senast 3 dagar före avresedagen. På 2-3 dagsresor 7 dagar före avresedagen. Längre resor senast 14 dagar före avresedagen.


Reservation

Vi reserverar oss för felskrivningar, hotellbyten, prisjusteringar och ändringar i programmet innan och under resa.


TACK FÖR ATT DU LÄSER RESEVILLKOREN – DET KAN BESPARA BÅDE DIG OCH OSS EN DEL ÖVERRASKNINGAR!

Arrangör enligt resegarantilagen för samtliga resor med dessa villkor, om inget annat anges, är BTR-konsult AB.

Det finstilta som ger dig ökad trygghet

Vad händer om något händer på resan? Våra resevillkor kompletterar ”Allmänna resevillkoren för paketresor” från Konsumentverket, från 2014-09-01. De är till för att öka din trygghet.